Köp
Vid beställning träffas avtal om köp när vi bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. Om leveranstid ändras i beställningen kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt. Rävgrytet AB har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills fullständig betalning har erlagts från kund.

Pris & moms
I priserna för kaffe ingår moms med 12 %. För icke livsmedelsprodukter ingår moms med 25%. Inga expeditionskostnader tillkommer., endast frakt.

Frakt
Fraktkostnad tillkommer på 79 kr för leverans inom Sverige. Handlar du för över 1000 kronor så bjuder vi på frakten! Kontakta oss om du vill att vi levererar till något annat land.

Betalningsvillkor
Betalar gör du via swish eller Klarna. Enkelt och smärtfritt!

(Förnärvarande endast betalning genom faktura, till betaltjänster är uppe)

Leveranser
Varor som finns i lager skickas normalt inom två arbetsdagar efter det att vi har mottagit din beställning. Paketet eller brevet skickas med DHL, servicepoint, var ditt paket ska hämtas ut, meddelas via SMS . Tänk på att det är du som ansvarar för att hämta ut det i tid. Rävgrytet AB ansvarar inte för ej uthämtade leveranser och vi debiterar 100 kr i hanteringskostnad för ej utämtade paket som kommer i retur till oss. Och eventuella kostnader för faktura, omfrakt etc bekostas av dig som kund.

Leveransförseningar
Ibland uppstår leveransförseningar utom vår kontroll. Det kan t.ex. ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit.

Transportrisken
Tillsammans med våra fraktpartners står vi för transportrisken dvs. risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig. Du och transportföretaget står för risken vid eventuell retur till oss.

Skadat gods
När du tar emot din vara är det viktigt att du omedelbart besiktigar paketet. Skulle emballaget och innehållet vara skadat så meddelar du detta till ditt postcenter eller direkt till transportören. Spara alltid den bekräftelse du får på att ditt gods är skadat. Vi är tacksamma om du meddelar oss snarast om det inträffar. Dock senast inom en vecka.

Ångerrätt och Öppet köp
Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan. Vid utnyttjande av Ångerrätt/ Öppet köp betalar kunden för frakt och emballage samt egna returkostnader. Ångerrätt och Öppet köp gäller inte då varor inte kan återlämnas i obrukat och oskadat skick. Ej heller om kunden inte hämtat ut sitt paket.

Reklamationer
Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt skall du kontakta oss via e-post eller telefon inom en vecka. Spara alltid emballage, originalkartong och betalningsbekräftelsen.

Återbetalningar
Återbetalningar sker till ditt bankkonto. Återbetalningen sker inom 5 arbetsdagar från att vi har mottagit och godkänt din retur.

Reservationer
Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.

Cookies på vår webbplats
Vi använder oss av sessions cookies för att följa dig på sidan, vid inloggning, i varukorgen osv.

Så här fungerar det: information som skall stanna kvar mellan två sidladdningar måste knytas till en viss användare. Detta görs genom att en unik nyckel lagras i din webbläsare. När du laddar en ny sida så skickas nyckeln med till sidan och vi kan på så sätt komma fram till om du är inloggad och om du har lagt något i varukorgen m.m.

Accepterar du inte cookies i din webbläsare så kommer mycket av funktionaliteten på sidorna inte att fungera. Vill du ändå inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Force Majeur
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.